Informacje_o_lesnictwie Poligrafia Szkolenia Reklama i promocja Film Oceny_i_badania Turystyka_lesna


Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

Białystok
Gdańsk
Katowice
Kraków
Krosno
Lublin
Łódz
Olsztyn
Piła
Poznań
Radom
Szczecin
Szczecinek
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Zakłady o zasięgu krajowym CILP
LBG Kostrzyca
OKL Gołuchów
OTL Jarocin

Oferowane przez nas szkolenia pomagają pracownikom Lasów Państwowych w doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Już w 1994 roku rozpoczęliśmy wdrażanie tematów szkoleniowych obejmujących m.in. controlling, elementy marketingu i techniki negocjacyjne. Każdego roku zwiększamy ilość propozycji szkoleniowych w naszej ofercie.

Drivelan
http://www.e-odchudzanie.com.pl/drivelan-opinie.html
Masz problem z erekcją? Nie Ty jeden!
Grey Active Ultra
http://www.e-odchudzanie.com.pl/grey-active-ultra-opinie.html
Skuteczne kapsułki na siwe włosy prosto ze Szwajcarii!Aktualnie nasza oferta liczy ponad 30 propozycji szkoleń i seminariów, które realizujemy m.in. dla Lasów Państwowych, Inspekcji Ochrony Roślin oraz firm handlowych. Współpracujemy z szeroką kadrą wykładowców łączących bogatą wiedzę teoretyczną z dużym doświadczeniem praktycznym.

Programy szkoleń dostosowywane są do potrzeb i celów klienta. Uwzględniają specyfikę i charakter organizacji dla której są realizowane. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje dotyczące oferty szkoleniowej do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.


Prorelief
Jedyny lek na problemy urologiczne!
http://www.e-odchudzanie.com.pl/prorelief-opinie.htmlNad spełnianiem Państwa oczekiwań czuwają pracownicy Zespołu Doskonalenia Kadr:
mgr Miłosława Hyży
mgr Sebastian Baryła

Lp. Tytuł szkolenia Przewidywana cena na osobę * Przewidywana cena
1. "Wybrane problemy marketingu i negocjacji dla pracowników nadleśnictwa" - 2 dni
Zasady marketingu w zarządzaniu, proces sprzedaży i jego fazy a rola leśniczego, sztuka negocjacji i możliwości jej wykorzystania przez leśników, werbalne komunikowanie się stron procesu negocjacyjnego, komunikacja niewerbalna i jej wykorzystanie w negocjacjach.
2. "Sztuka negocjacji" - 2 dni
Jak uzyskać korzyści finansowe idąc na kompromis? jak rozpracować przeciwnika w negocjacjach? Prezentacja aspektów psychologicznych prowadzenia negocjacji.
3. "TQM - Total Quality Management - zarządzanie przez jakość" - 2 dni
TQM to jak udział w samochodowym rajdzie: najlepsi kierowcy, najlepsze pojazdy, najtrudniejsza trasa. Szkolenie o tym jak pokierować pracownikami by uzyskać najlepszą jakość pracy, ich satysfakcję i ... wygrać.
4. "Metody rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji" - 2 dni
Innowacyjność i pomysłowość źródłem pozytywnych rozwiązań. Miejsce i rola technik twórczego myślenia w biznesie. Rozwiązywanie problemów jednostki, zespołu i grupy zadaniowej.
5. "Zarządzanie czasem" - 2 dni
Planowanie i organizowanie pracy tak, by maksymalnie zagospodarować posiadany czas. Unikanie marnowania czasu na nieprzydatne czynności. Cenne informacje, praktyczne ćwiczenia.
6. "Jak być asertywnym - praktyczne wskazówki dla leśników" - 2 dni
Seminarium uczące kształtowania poczucia własnej wartości, skuteczności w kontaktach z innymi, dostrzegania pozytywnych elementów swojej osobowości
7. "Controlling" - 5 etapów - 2 dni (jeden etap)
Prezentacja controllingu jako kompleksowego narzędzia do zarządzania firmą. Obliczanie pokryć finansowych, bodżetowanie, kontrola kosztów. Od zajęć wprowadzających do zaawansowanych ćwiczeń.
8. "Przepływy pieniężne (cash flow) jako metoda oceny płynności finansowej firmy" - 2 dni
Jak gospodarować finansami by kasa firmy była wciąż pełna. Płynność finansowa warunkiem istnienia firmy.
9. "Rachunek zwrotu inwestycji" - 2 dni
Rodzaje i etapy procesów inwestycyjnych. Zależność finanse - inwestycje.
Analiza efektywności inwestycji na poziomie planowania operatywnego.
10. "Rachunkowość zarządcza" - 2 dni
Rachunkowość zarządcza jako element planowania wydatków w przyszłości. Klasyfikacja i identyfikacja kosztów. Decyzje cenowe i inwestycyjne.
11. "Podatek VAT w świetle zmian obowiązujących w 2003 r." - 1 dzień
Charakterystyka podatku w świetle ustawy i przepisów wykonawczych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Zasady ustalania podatku nalicznego i należnego.
12. "Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2002 r – praktyczne rozwiązania" - 1 dzień
Szkolenie poświęcone jest nowym zasadom rachunkowości wprowadzonym od 1 stycznia 2002 przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości. Program uwzględnia zasady istotne dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o przykłady rozwiązywane przez uczestników.
13. "Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa" - 2 dni
Zasady nadzorowania lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o Lasach oraz założeń Polityki Leśnej Państwa
14. "Nowe regulacje w prawie gospodarczym i ich znaczenie w kontaktach handlowych" - 2 dni
Omówienie nowych przepisów wchodzących z dniem 1 stycznia 2001 r. Wskazanie znaczenia zmian na życie gospodarcze. Uzyskanie umiejętności weryfikowania wiarygodności kontrahentów za pomocą nowych narzędzi.
15. "Obowiązki pracodawcy po reformie ubezpieczeń społecznych" - 1 dzień
Omówienie nowych przepisów wynikających ze zreformowanego systemu ubezpieczeń. Nowe obowiązki pracodawcy wobec ZUS. Ubezpieczenia pracowników etatowych i nieetatiowych. Naliczanie składek
16. "Ochrona danych osobowych" - 1 dzień
Podstawy prawne. Ochrona danych osobowych pracowników. Rola i obowiązki pracodawcy. Zgłaszanie i rejestracja baz i zbiorów danych osobowych.
17. "Zabezpieczenie umów w obrocie gospodarczym" - 2 dni
Przedstawiamy rodzaje umów i zasady konstruowania ich tak, by zabezpieczyć się na wypadek niesolidności i nieuczciwości kontrahenta. Omówienie najważniejszych i najskuteczniejszych zabezpieczeń.
18. "Procedury zamówień publicznych w Lasach Państwowych w świetle nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych" - 1 dzień
Omówienie organizacji zamówień publicznych od A do Z: od wyboru komisji przetargowej, przez ustalenie harmonogramu prac, wypełnianie druków do ogłoszenia wyników. Omawiamy obowiązujące przepisy
19. "Architektura przestrzeni wokół osad leśnych" - 1 dzień
Planowanie i sposoby zagospodarowania przestrzeni osad leśnych, dobór gatunków roślin i zasady ich pielęgnacji. Osady leśne jako element public relations.
20. "Dobre obyczaje na codzień" - 1 dzień
Przypomnienie podstawowych zasad savoir vivre, ich znaczenie w codziennym życiu: w kontaktach zawodowych, podczas towarzyskich spotkań, uroczystości i przyjęć.
21. "Rola pracownika w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy oraz kreowanie własnego rozwoju" - 2 dni
Istota i znaczenie pozytywnego wizerunku firmy, potrzeba kreowania wizerunku Lasów Państwowych, rola pracownika w budowaniu i promowaniu pozytywnego obrazu nadleśnictwa, tworzenie klimatu zaufania, przychylności i akceptacji w otoczeniu firmy, określenie i kreowanie własnego rozwoju przez pracownika.
22. "Udostępnianie lasu" - 1 dzień
Zapoznanie uczestników z zasadami rekreacyjnego zagospodarowania lasów oraz kształtowanie przestrzennych funkcji lasu
23. "Warsztaty Public Relations - zarządzanie informacją" - 1 dzień
Udzielanie wywiadów. Organizowanie konferencji prasowych. O czym mówić, czego unikać i jak opanować stres. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo.
24. "Nowoczesny sekretariat" - 3 dni
Przygotowanie uczestniczek do prowadzenia sekretariatu oraz kształtowanie własnej sylwetki zawodowej.
25. "Sztuka gościnności w leśnych obiektach turystycznych" - 2 dni
Podstawowe zasady prowadzenia baz noclegowych, efektywnego ich wykorzystania, a także podstawy zasad savoir vivre i obsługi gości.
26. "Nasiennictwo dla leśniczych szkółkarzy" - 1 dzień
Omówienie zasad zbioru, przechowywania i stratyfikacji nasion, prognoza urodzaju, zasady oceny nasion w Lasach Państwowych (cel, zakres, metody oceny i sposoby pakowania).
27. "Jesienne poszukiwania szkodników sosny" 1 dzień
Procedury jesiennych poszukiwań szkodników sosny, oraz wymogi Zespołu Ochrony Lasu przy zbiorze owadów oraz sporządzaniu dokumentacji.
28. "Uszkodzenia leśnego materiału szkółkarskeigo wywołane chorobami patogenicznymi, emisjami przemysłowymi i żerem owadów" 3 dni
Rozpoznawanie szkodników szkółek i upraw leśnych (owady, grzyby patogeniczne), zapobieganie szkodom.
29. "Weterynaria dla leśników i myśliwych" 1 dzień
Podstawowe informacje o chorobach zwierząt leśnych i gospodarczych.
30. "Gwarancja i rękojmia w obrocie handlowym - najnowsze regulacje prawne" - 1 dzień
Szkolenie poświęcone prawom i obowiązkom sprzedającego oraz kupującego w świetle nowych przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji. W kontaktach konsumenckich instytucja rękojmi została zastąpiona od 1 stycznia 2003 r. przez instytucję niezgodności towaru z umową, która oferuje kupującym szersze prawa niż poprzednio. Korzyści z zajęć to m.in. wiedza, jak egzekwować prawa w momencie wystąpienia wad w zakupionych towarach lub usługach, a zatem np. mniejsze koszty eksploatacji sprzętu. w nadleśnictwach. Zajęcia prowadzi prawnik - specjalista prawa gospodarczego.
31. Sposoby pozyskiwania nabywców drewna - część 1 - obsługa klienta - 2 dni
Jedno z czterech szkoleń przygotowanych dla leśniczych i osób z działu sprzedaży w nadleśnictwach. Każdy uczestnik na szkoleniu pozna zasady obsługi klienta oraz dowie się co ma istotne znaczenie na podejmowane przez niego decyzje. Słuchacze uzyskują wiedzę czym jest i na czym polega profesjonalna obsługa klienta. Korzyści dla uczestników to umiejętność zainteresowania klienta oferowanym produktem czyli w przypadku LP drewnem, przekonanie o jego zaletach i skłonienie do dokonania zakupu. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta.
32. Nowelizacja Kodeksu Pracy i niektórych ustaw szczegółowych
Zapraszamy przedstawicieli działów kadr na spotkanie, którego tematyka skupia się na najnowszych zmianach dotyczących prawa pracy, w tym m.in. na nowych regułach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, udzielania urlopu, zasad BHP, a także przepisów dot. związków zawodowych. Podanie interpretacji tych przepisów oraz zwrócenie uwagi na te, które mogą sprawić najwięcej trudności w realizacji. Wykładowca - prawnik, rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy.

Lp. Szkolenia brakarskie Termin i miejsce Przewidywana cena na osobę
33. "Centralny kurs brakarski na klasę I oraz instruktorską" - 9dni
Zasady manipulacji i racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego; Klasyfikacja wad drewna; Zasady szacunku brakarskiego; Zasady obrotu surowcem drzewnym; Marketing surowca drzewnego; Rozstrzyganie reklamacji surowca drzewnego; Zasady konserwacji drewna. Uprawnienia instruktorskie do prowadzenia szkoleń brakarskich lub uprawnienia na I klasę brakarską.
7-15.X
2003 r.
Biłgoraj
960 zł
34. "Ogólnopolski kurs brakarski na II i III klasę " - 9 dni"
Rozpoznawanie wad drewna i jego manipulacja; Racjonalne wykorzystanie drewna - głównie od strony ekonomicznej; Sporządzanie szacunku brakarskiego drzew na pniu - HP-Acer; Odbiór, ewidencja i przekazywanie surowca drzewnego; Handel i marketing surowca drzewnego, reklamacje; Zasady konserwacji drewna; Zasady obsługi rejestratora leśniczego. Uprawnienia na III lub II klasę brakarską
21-29.X
2003 r.
Biłgoraj
890 zł

Lp. "Szkolenia z zakresu fotografowania i wideofilmowania" Termin i miejsce Przewidywana cena
35. "Warsztaty foto i wideofilmowe dla szkół"
Jednodniowe warsztaty dla uczniów z zakresu obsługi sprzętu foto i wideo, podstawy kompozycji i tworzenia obrazu fotograficznego, omawiane na przykładach oraz pokaz slajdów i filmów wideo o tematyce przyrodniczej.
do uzgodnienia 300 zł + koszty dojazdu

SZKOLENIA Rozmiar: 625 bajtów
O nas.

O nas


Oferta tematyczna:

Marketing

Negocjacje

Zarządzanie przez jakość

Vademecum szefa

Asertywność

Controlling

Gospodarka finansowa

Problematyka prawna

Public relations

Nowoczesny sekretariat

Sztuka gościnności

Szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja

Ochrona lasu

Kursy brakarskie

Warsztaty foto i wideofilmowe dla szkół

Kontakt

Kalendarz szkoleń otwartych wiosna-lato 2003


White Express System
Strona_glowna