Informacje_o_lesnictwie Poligrafia Szkolenia Reklama i promocja Film Oceny_i_badania Turystyka_lesna


Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

Białystok
Gdańsk
Katowice
Kraków
Krosno
Lublin
Łódz
Olsztyn
Piła
Poznań
Radom
Szczecin
Szczecinek
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Zakłady o zasięgu krajowym CILP
LBG Kostrzyca
OKL Gołuchów
OTL JarocinDRUKI SILP
!OFERTA TYLKO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH!
Lp Nazwa dokumentu J m Format Cena w zł
1 FINANSE I KSIĘG0WOŚĆ
1.1 Dowód wpłaty KP (samokopiujący) bl 100 k A6 - j 3,50
1.2 Dowód wypłaty KW (samokopiujący) bl 100 k A6 - j 3,50
1.3 Nota księgowa bl 100 k A5 - j 4,00
1.4 Oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu w celach służbowych bl 100 k A5 - d 4,50
1.5 Polecenie księgowania bl 100 k A5 - d 4,50
1.6 Rozliczenie delegacji bl 100 k A5 - d 4,50
1.7 Rozliczenie zaliczki bl 100 k A6 - d 2,70
1.8 Wniosek o zaliczkę bl 100 k A6 - d 2,70
2 KADRY I PŁACE
2.1 Dziennik obecności bl 100 k A4 - j 6,20
2.2 Karta kontrolna badań okresowych ark. szt. A6 - d 0,10
2.3 Kwestionariusz osobowy bl 100 k A3 - d 13,20
2.4 Lista obecności bl 100 k A4 - d 6,40
2.5 Oświadczenie do umowy zlecenia bl 100 k A5 - j 4,00
2.6 Plan urlopów bl 100 k A4 - j 6,20
2.7 Rejestr choroby zawodowej bl 100 k A4 - j 6,20
2.8 Rejestr wypadków przy pracy bl 100 k A4 - j 6,20
2.9 Skrócony kwestionariusz osobowy bl 100 k A5 - j 4,00
2.10 Wykaz robót bl 100 k A3 - d 13,20
3 INFRASTRUKTURA
3.1 Przyjęcie środka trwałego bl 100 k A6 - d 2,70
3.2 Protokół przekazania / przyjęcia środka trwałego bl 100 k A5 - d 4,50
3.3 Likwidacja środka trwałego bl 100 k A6 - d 2,70
3.4 Zmiana miejsca użytkowania (samokopiujący) bl 100 k A6 - j 3,50
3.7 Miesięczna karta pracy samochodu osobowego i terenowego bl 100 k A4 - d 6,40
3.8 Dzienna karta pracy sprzętu, samochodu ciężarowego, ciągnika, maszyn rolniczych bl 100 k A4 - d 6,40
3.9 Karta napraw sprzętu bl 100 k A4 - j 6,20
3.10 Protokół częściowego / końcowego odbioru robót bl 100 k A4 - d 6,40
3.11 Protokół zdawczo - odbiorczy bl 100 k A5 - d 4,50
3.12 Protokół pomiaru powierzchni lokalu bl 100 k A4 - d 6,40
3.13 Protokół z okresowego przeglądu budynków bl 100 k A4 - d 6,40
3.13a Zał nr 1 - szczegółowy opis techniczny bl 100 k A4 - j 6,20
3.13b Zał. nr 2 - uproszczony kosztorys na remont bl 100 k A4 - j 6,20
3.14 Protokół zdawczo odbiorczy lokalu bl 100 k A4 - d 6,40
3.15 Protokół z okresowego przeglądu urządzeń wodno-melioracyjnych bl 100 k A4 - d 6,40
4 GOSPODARKA TOWAROWA
4.1 Zwrot materiału (samokopiujący, jp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.2 Rozchód wewnętrzny (samokopiujący, jp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.2a Rozchód wewnętrzny (samokopiujący, wp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.3 Przesunięcie materiału (samokopiujący, jp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.3a Przesuniecie materiału(samokopiujacy,wp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.4 Wydanie materiału na zewnątrz (samokopiujący, wp.) bl 100 k 1/3 A3 5,80
4.5 Dowód przyjęcia materiału (samokopiujący, wp.) bl 100 k 1/3 A3 5,80
4.6 Dowód pobrania przedmiotu nietrwałego bl 100 k 1/3 A4 3,50
4.7 Przyjęcie odpadu (samokopiujący jp.) bl 100 k 1/3 A4 3,80
4.8 Inwentaryzacja zwierzyny łownej bl 100 k A4 - j 6,20
4.9 Protokół oględzin i szacowania szkód łowieckich bl 100 k A4 - d 6,40
4.9a Protokół oględzin i szacowania szkód łowieckich bl 100 k A5 - d 4,50
4.10 Roczny plan łowiecki bl 100 k A4 - d 6,40
4.11 Upoważnienie do odstrzału indywidualnego bl 100 k A5 - d 4,50
4.12 Zamówienie polowania bl 100 k A4 - j 6,20
4.13 Rejestr odebranego drewna-okładka bl 100 k A4 - d 6,40
4.13 Rejestr odebranego drewna-wkładka bl 100 k A4 - d 6,40
4.13 Rejestr odebranego drewna-twarda oprawa 100 k 1 egz. A5 9,00
4.13a Rejestr odebranego drewna-twarda oprawa 200 k 1 egz A5 15,00
4.14* Asygnata (samokopiujący) bl 100 k A5 - d 6,00
4.15 Specyfikacja manipulacyjna bl 100 k A3 - d 13,20
4.16* Kwit wywozowo/podwozowy (samokopiujący) bl 75 k A5 - j 5,30
4.17* Kwit uzupełniający wywozowy/podwozowy samokopiujący bl 75 k A5 - j 5,30
4.17a Kwit uzupełniający wywozowy/podwozowy nienumerowany bl 75 k A5 - j 5,00
4.18 Wykonana zrywka drewna (samokopiujący) bl 100 k A5 - j 5,00
4.19 Protokół nadwyżek i niedoborów bl 100 k A4 - d 6,40
4.20 Protokół reklamacyjny bl 100 k A4 - d 6,40
4.21 Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych bl 100 k A3 - j 12,00
4.22* Kwit skupu (samokopiujący) bl 75 k A5 - j 6,00
4.24 Specyfikacja wysyłkowa na drewno w stosach (samokopiujący) bl 100 k A4 - j 7,30
4.24a Specyfikacja wysyłkowa na drewno w stosach bl 100 k A4 - j 6,20
4.25 Specyfikacja wysyłkowa na drewno w dłużycach (samokopiujący) bl 100 k A4 - j 7,30
4.25a Specyfikacja wysyłkowa na drewno w dłużycach bl 100 k A4 - j 6,20
4.26 Arkusz spisu z natury - uniwersalny ark. szt. A3 - d 0,13
5 GOSPODARKA LEŚNA
5.1 Zał. nr 1 do protokółu zdawczo - odbiorczego. Protokół zalesień. Korekta błędów bl 100 k A4 - j 6,20
5.2 Zał. nr 2 do protokółu zdawczo - odbiorczego bl 100 k A4 - j 6,20
5.3 Protokół zmian wewnętrznych dla powierzchni leśnej. bl 100 k A4 - j 6,20
5.4 Protokół zmian wewnętrznych dla powierzchni nieleśnej bl 100 k A4 - j 6,20
5.5 Protokół z oceny upraw bl 100 k A4 - j 6,20
5.6 Karta sygnalizacyjno-ewidencyjna występowania
szkodników - chorób - szkód
bl 100 k A5 - j 4,00
5.7 Protokół stanu posuszu bl 100 k A4 - j 6,20
5.8 Protokół stanu posuszu bl 100 k A4 - j 6,20
5.9 Inwentaryzacja aktywnych kopców mrówek bl 100 k A4 - j 6,20
5.10 Protokół z oceny produkcji szkółkarskiej bl 100 k A4 - j 6,20
5.11 Wykaz pozycji planu cięć bl 100 k A4 - j 6,20
5.12 Świadectwo pochodzenia nasion bl 100 k A5 - j 4,00
5.13 Raptularz terenowy do szacunków brakarskich - wzór nr 1 bl 100 k A3 - d 13,20
5.14 Raptularz terenowy do szacunków brakarskich - wzór nr 1 a bl 100 k A4 - d 6,40
6.1 Uprawnienia w SILP bl 100 k A4 - j 6,20

Strona_glowna