Informacje_o_lesnictwie Poligrafia Szkolenia Reklama i promocja Film Oceny_i_badania Turystyka_lesna


Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

Białystok
Gdańsk
Katowice
Kraków
Krosno
Lublin
Łódz
Olsztyn
Piła
Poznań
Radom
Szczecin
Szczecinek
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Zakłady o zasięgu krajowym CILP
LBG Kostrzyca
OKL Gołuchów
OTL Jarocin


WZORNIK DRUKÓW

WSTĘP WRAZ Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA NR 75 DYREKTORA GENERALNEGO LP Z 18.07.2003


I. WZORY DRUKÓW POZA SILP

II. WZORY DRUKÓW WEJŚCIOWYCH DO SILP

III. WYKAZ WZORÓW DRUKÓW WYCOFANYCH W LP

 .............................

Wyjście z ekranów za pomocą opcji "wstecz".


aktualizacja


30.06.2003

30.06.2003


30.06.2003

...... ..............................................................................................
I. WZORY DRUKÓW POZA SILP

I.1. Finanse

I.2. Hodowla lasu

I.3. Informatyka

I.4. Infrastruktura

I.5. Inspekcja LP

I.6. Kadry i płace

I.7. Łowiectwo

I.8. Ochrona lasu

I.9. Ochrona ppoż

I.10. Straż leśna

...... ..............................................................................................

..... I.1. Finanse

.... 1. Udzielenie ulgi w należności pieniężnej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Umorzenie należności pieniężnej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... 3. Wniosek o uruchomienie rezerwy finansowej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

...... ..............................................................................................

..... I.2. Hodowla lasu

.... 1. Opis nasion przesłanych do oceny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Oświadczenie o wydaniu sadzonek na potrzeby
........ zalesiania gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa

Wzór Ściagnij pliki

.... 3. Świadectwo kwalifikacyjne oceny nasion

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Świadectwo pochodzenia materiału roślinnego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Świadectwo uproszczonej oceny nasion

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 6. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia zalesieniowego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 7. Wniosek szczegółowy planu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 8. Zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy

Wzór Ściagnij pliki

.... 9. Zestawienie zbiorcze zapotrzebowań

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 10. Zlecenie na wykonanie prac do budowy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... ..............................................................................................

........... I.3. Informatyka

.... 1. Książka konserwacji systemu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Książka kontroli bazy danych SILP

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

...... ..............................................................................................

......... I.4. Infrastruktura

.... 1. Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży roboczej za rok

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Ewidencja przebiegu pojazdu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3. Karta ekspoatacyjna konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Karta ewidencyjna konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Karta kontrolna kucia konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 6. Karta opony

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 7. Karta pracy mechanika

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 8. Karta przeglądów technicznych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 9. Książka obiektu budowlanego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 10. Miesięczna karta pracy samochodu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 11. Miesięczne zestawienie rozchodu paszy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 12. Protokół na okoliczność padnięcia konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 13. Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 14. Protokół przekazania pojazdu kierowcy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 15. Protokół przekazania przyczepy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 16. Protokół uznania pojazdu za zbędny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 17. Protokół wybrakowania konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 18. Rozliczenie z pobranej odzieży

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 19. Załącznik nr 1 do protokołu okresowej kontroli

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 20. Załącznik nr 2 do protokołu okresowej kontroli

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

...... ..............................................................................................

........ I.5. Inspekcja LP

.... 1. Protokół kontroli

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Protokół lustracji

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Protoków oględzin

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

. ...... ..............................................................................................

..... I. 6. Kadry i płace

.... 1. Dziennik przebiegu stażu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Umowa o zakazie konkurencji

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3. Umowa udzielenia pożyczki na ułatwienie zakupu pojazdu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Zaświadczenie o odbyciu stażu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu warunkującego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki
...... ..............................................................................................

..... I.7. Łowiectwo

.... 1. Protokół oględzin szkody

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Roczny plan łowiecki

Wzór Ściagnij pliki

.... 3. Świadectwo pochodzenia zwierzyny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Upoważnienie do polowania indywidualnego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Wieloletni łowiecki plan hodowlany

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki Aktualnie weryfikowany

. ...... ..............................................................................................

..... I. 8. Ochrona lasu

.... 1. Analiza jesiennych poszukiwań szkodników sosny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Jednorazowa obserwacja samic budnicy mniszki
........ na 10 wybranych drzewach

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3. Kwestionariusz występowania i zwalczania chorób lasu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Kwestionariusz występowania i zwalczania szkodników lasu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5. Protokoł skuteczności zabiegu ograniczenia liczebności
........ szkodników owadzich

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 6. Protokół kwalifikacji drzewostanów do zabiegu ograniczania
........ liczebności szkodników owadzich

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 7. Protokół zabiegu ochronnego...sprzętem naziemnym

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 8. Wykaz posuszu oraz złomów i wywrotów pozyskanych i pozostawionych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 9. Wykaz zapędraczenia gleby

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 10. Wyniki jesiennych poszukiwań szkodników sosny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 11. Wyniki jesiennych poszukiwań szkodników świerka

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 12. Wyniki odłowów brudnicy mniszki na grupach drzew ABC

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 13.Wyniki odłowów brudnicy mniszki w roku

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 14. Zestawienie powierzchni zagrożonych na podstawie
.......... jesiennych szkodników sosnyświerka

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 15. Zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

... . 16. Zestawienie powierzchni zagrożonych, określonych na podstawie
.......... liczby samic brudnicy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

...... ..............................................................................................

..... I.9. Ochrona ppoż

.... 1. Arkusz ewidencyjny pożaru lasu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2. Dziennik dyspozytora punktu alarmowo-dyspozycyjnego nadleśnictwa

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3. Dziennik obserwatora
........ Książka meldunków obserwatora przeciwpożarowego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4. Dziennik patrolu
........ Książka meldunków i czasu pracy patrolu przeciwpożarowego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

..... I.10. Straż leśna

... 1. Protokół kontroli pni

Wzór Ściagnij pliki


... 2. Protokół oględzin drewna - pni w lesie

Wzór Ściagnij pliki


... 3. Obliczenie wartości zagarniętego drewna

Wzór Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II. Druki wejściowe do SILP

II.1. Finanse i Księgowo ś ć

II.2. Kadry i płace

II.3. Infrastruktura

...... ..............................................................................................

II.1. Finanse i Księgowo ś ć


.... 1.1 Dowód wpłaty KP

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.2 Dowód wypłaty KW

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.3 Nota księgowa

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.4 Oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu do celów służbowych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.5 Polecenie księgowania

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.6 Rozliczenie delegacji

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.7 Rozliczenie zaliczki

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 1.8 Wniosek o zaliczkę

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II.2. Kadry i płace

.... 2.1 Dziennik obecności

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.2 Karta kontrolna badań okresowych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.3 Kwestionariusz osobowy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.4 Lista obecności

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.5 Oświadczenie do umowy zlecenia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.6 Plan urlopów

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.7 Rejestr choroby zawodowej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.8 Rejestr wypadków przy pracy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.9 Skrócony kwestionariusz osobowy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 2.10 Wykaz robót

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II.3. Infrastruktura

.... 3.1 Przyjęcie środka trwałego OT

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.2 Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego PT

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.3 Likwidacja środka trwałego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.4 Zmiana miejsca użytkowania

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.5 Miesięczna karta pracy konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.6 Karta kontrolna przeglądów i chorób konia

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.7 Miesięczna karta pracy samochodu osobowego (terenowo-osobowego)

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.8 Dzienna karta pracy, sprzętu, samochodu ciężarowego, ciągnika, .......... maszyny samojezdnej, itp

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.9 Karta napraw sprzętu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.10 Protokół częściowego końcowego odbioru robót

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.11 Protokół zdawczo-odbiorczy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.12 Protokół pomiaru powierzchni lokalu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.13 Protokół okresowej kontroli budynku (obiektu budowlanego)

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.14 Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 3.15 Protokół okresowego przeglądu urządzeń wodno-melioracyjnych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II.4. Gospodarka towarowa

.... 4.1 Zwrot materiału

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.2 Rozchód wewnętrzny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.3 Przesunięcie materiału

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.4 Wydanie materiału na zewnątrz

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.5 Dowód przyjęcia materiału

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.6 Dowód pobrania przedmiotu nietrwałego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.7 Przyjęcie odpadu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.8 Inwentaryzacja zwierzyny łownej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.9 Protokół oględzin i szacowania szkód łowieckich

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.10 Roczny plan łowiecki

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.11 Upoważnienie do odstrzału indywidualnego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.12 Zamówienie polowania

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.13 Rejestr odebranego drewna

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.14 Asygnata

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.15 Specyfikacja manipulacyjna

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.16 Kwit wywozowo.podwozowy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.17 Kwit uzupełniający wywozowo-podwozowy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.18 Zestawienie wykonanej zrywki drewna

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.19 Protokół nadwyżek i niedoborów

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.20 Protokół reklamacyjny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.21 Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.22 Kwit skupu drewna

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.23 Specyfikacja wysyłkowa żywicy

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.24 Specyfikacja wysyłkowa na drewno w stosach

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.25 Specyfikacja wysyłkowa na drewno w dłużycach

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 4.26 Arkusz spisu z natury

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II.5. Gospodarka Leśna

.... 5.1 Załącznik nr 1 do protokołu zdawczo-odbiorczego.
.......... Protokół zalesień. Korekta błędów

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.2 Załącznik nr 2 do protokołu zdawczo-odbiorczego

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.3 Protokół zmian wewnętrznych dla powierzchni leśnej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.4 Protokół zmian wewnętrznych dla powierzchni nieleśnej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.5 Protokół oceny uprawy na gruncie

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.6 Karta sygnalizacyjno-ewidencyjna występowania
.......... szkodników/chorób/szkód

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.7 Protokół szkód od zwierzyny

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.8 Protokół stanu posuszu

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.9 Inwentaryzacja aktywnych kopców mrówek

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.10 Protokół oceny produkcji szkółkarskiej

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.11 Wykaz pozycji planu cięć

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.12 Świadectwo pochodzenia nasion

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

.... 5.13 Raptularz terenowy do szacunków brakarskich wzór nr 1

Wzór Ściagnij pliki

.... 5.14 Raptularz terenowy do szacunków brakarskich wzór nr 1a

Wzór Ściagnij pliki

.... ...... ..............................................................................................

II.6. Uprawienienia w SILP

.... 6.1 Uprawnienia w SILP

Wzór Instrukcja Ściagnij pliki

................................................................................................................

III. Wykaz wzorów druków wycofanych
w Lasach Państwowych

1. Wykaz druków


Wzornik druków
Rozmiar: 625 bajtów

O nas

Leśna Książka Teleadresowa

Leśny Przewodnik Turystyczny

Filmy

Oferta na formularze druków wejciowych do SILP

Oceny maszyn, narzędzi i technologii

Hałas i wibracje - obowiązkowe pomiary

Normowanie prac leśnych

Mundur leśnika

Ocena sortów mundurowych

Ocena nasion

Kontakt

Strona_glowna