Informacje_o_lesnictwie Poligrafia Szkolenia Reklama i promocja Film Oceny_i_badania Turystyka_lesna

Centralny
Kurs
Brakarski

Zapraszamy na Centralny Kurs Brakarski , który odbędzie się na terenieNadleśnictwa Biłgoraj w dniach 07-15 października 2003 r. oraz Ogólnopolski Kurs Brakarski, który odbędzie się w dniach 21-29 października 2003 r.

Są one organizowane w porozumieniu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
Oba kursy odbędą się na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj.

Program kursów obejmuje między innymi rozpoznawanie wad drewna i zasady jego manipulacji, racjonalne - ekonomiczne wykorzystywanie drewna, sporządzanie szacunku brakarskiego drzew na pniu (HP-Acer), odbiór, ewidencję, konserwację i przekazywanie surowca drzewnego. Ponadto na kursie poruszane są zagadnienia handlowe związane
z marketingiem i sprzedażą surowca drzewnego oraz reklamacjami.

Zajęcia prowadzą najbardziej doświadczeni instruktorzy - wysokiej klasy specjaliści, którzy na co dzień pracują przy manipulacji drewna oraz przy rozpatrywaniu reklamacji. Po zajęciach terenowych są praktycznie cały czas do dyspozycji uczestników kursów. Uczestnicy kursów podzieleni będą na grupy 6-8 osobowe w zależności od klasy brakarskiej o jaką się ubiegają.

Kursy są ogólno dostępne.
Na Centralny Kurs Brakarski szczególnie zapraszamy osoby, które chcą uzyskać I klasę brakarską i uprawnienia instruktorskie.

Wszelkich informacji na temat kursu udzielają pracownicy Biura Techniki Leśnej ORW LP w Bedoniu:
mgr inż. Henryk Nowiński, tel. 42/ 677 25 54,
mgr inż. Wojciech Sarzyński, tel. 42/ 677 25 53.

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać pod adres:

ORWLP w Bedoniu
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol
nr faxu 42/ 677 25 02
e-mail:
technikalesna@orwlp.com.pl

Strona_glowna